Leestijd: 5 minuten
Terug naar overzicht

Ambinex in het kwaliteitsregister CRKBO

Ambinex is weer voor 4 jaar geregistreerd in het kwaliteitsregister CRKBO. Dit betekent dat Ambinex aan alle voorwaarden van de kwaliteitscode voldoet en hiermee een erkend trainingsbureau is. Ambinex is een van de opleidingstakken van Medical Groep voor o.a. klinische lessen en zorgtrainingen.

 

Wat is het CRKBO?

In het CRKBO register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland.

Ambinex

Ambinex heeft in april 2021 een intensieve interne audit gehad. We mogen nu met trots vertellen dat we voldoen aan de voorwaarden van het CRKBO en erkend zijn als trainingsbureau. Daarmee voldoen aan de voorwaarden van de kwaliteitscode.

Wat houdt een CRKBO registratie in?

Elke 4 jaar is een nieuwe audit nodig om onze registratie bij het CRKBO te behouden. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Uitgangspunten bij de audit zijn:

 • Zorgvuldigheid
 • Rechtszekerheid
 • Redelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 • Organisatie
 • Trainers
 • Voorlichting
 • Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 • Uitvoering
 • Examinering

Klachtenregeling

Ambinex voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen.

BTW vrijgestelde (beroeps)opleiding

Een fijne bijkomstigheid van de registratie is dat Ambinex geen BTW op de cursusprijs hoeft te berekenen.